Mélyütés a Volánoknak

A Parlament napirendjén szerepel a 2012.évi személyszállítási törvény módosítása, amely tartalmazza a szociálpolitikai menetdíj-támogatás párhuzamosságának feloldását , méghozzá oly módon, hogy bizonyos vonalakon, ahol párhuzamos szolgáltatás történik, csak egy szolgáltató részesülhet állami támogatásban és kedvezményben. A törvény előzményei korábbra nyúlnak vissza, mivel a MÁV-Volán párhuzamos közlekedés kapcsán a döntéshozók egyértelműsítették, hogy a kedvezményezett a MÁV.

Ez a törvényjavaslat a vasúttársaság társadalompolitikai szerepére alapozva, lehetőséget teremt a MÁV elsődlegességének törvény által szentesített kinyilvánítására.

A közlekedési munkástanácsok elfogadhatatlannak tartják, hogy a döntéshozók figyelmen kívül hagyják, hogy a helyközi utasforgalom mintegy 70%-át a Volán portfólió cégei bonyolítják le. Továbbá, hogy a mintegy 3000 település közel 95%-át felfűzik a közlekedési hálózatra a Volán-járatok. A Volán szakma társadalompolitikai szerepét igazolja az az egyáltalán nem elhanyagolható szempont is, hogy számos kistelepülés, zsáktelepülés számára az egyetlen egy összekötő kapocs a külvilággal a Volán-járat.

Az érdekvédők aláhúzzák, hogy ez a törvénymódosítás az alapellátást közvetlenül nem érintheti, ám egy súlytalanná váló, „kiéheztetett” cégcsoport a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott feladatait sem tudja a kor diktálta színvonalon és minőségben ellátni. A szakszervezetek szerint az egyenlőtlen versenyhelyzet ellenére még mindig – mint, ahogy a számok mutatják – széles rétegek választják a Volánokat, ezért tiltakozási hullámot generál a törvénymódosítás.

A Volán-portfólió lobbi ereje és érdekérvényesítő képessége alaposan meggyengült és ezt a helyzetet bizonyos gazdasági érdekcsoportok könyörtelenül kihasználják. A szakszervezetek meggyőződése ezen lobbi csoportoknak érdeke, hogy a 2017.évi piacnyitás minél inkább legyengült állapotban találja a Volánokat.

Az érdekvédők cinikusnak tartják a törvénymódosítás azon kitételét, hogy az állami kedvezményben és finanszírozásban nem részesülő szolgáltató önfenntartóként, teljességgel piaci alapokon továbbra is végezhet személyszállítást az adott vonalon.

Köztudott, hogy ezeken az útvonalakon az utazóközönség nagy hányadát a diákok és a nyugdíjasok alkotják, akik után fizeti az állam a szociálpolitikai menetdíj-támogatást.

A szakszervezetek állítják, hogy ezen szociálpolitikai ellentételezés nélkül képtelenség, hogy bármely szolgáltató talpon maradjon.

A közlekedési munkástanácsok mindenkor kinyilvánították azon szakmai hitvallásukat, hogy elkötelezettek és érdekeltek egy még hatékonyabb, egy még minőségibb és színvonalasabb közösségi közlekedés megteremtésében. Miután ezen célok megvalósulásának veszélyét látják, ezért most kénytelenek felemelni hangjukat. A járműpark rohamos elavulása, komoly finanszírozási kérdések, krónikus gépkocsivezetői hiány, mind-mind azt érzékelteti, hogy padlóra kerülhet a közúti közösségi közlekedés, ezért kérik a döntéshozókat, hogy a Volán szakma számára sarkalatos kérdésekről mielőbb érdemi egyeztetés kezdődjön a szakmai körökkel és a szakszervezetekkel.

Zalaegerszeg, 2015. június 17.

  Horváth László

     elnök

 Közlekedési Munkástanácsok

 Északnyugat-magyarországi Szövetsége