Szakszervezeti belépési nyilatkozat (minta)

Név: Törzs.szám:

Lakcím:

Munkahely/osztály, telefon mellék/:

Saját telefon: gyermek szám/év:

Foglakozás:

Belépés időpontja (munkába való belépés):

E-mail cím:

200. hó nap                        aláírás:

Tagdíj levonási megbízás

Alulírott Törzs szám: ezen nyilatkozatommal megbízom a ……………… Kft. bérelszámolást, hogy havi rendszeres jövedelmemből az …………Sz Alapszabályában rögzítetten a mindenkori Garantált Bérminimum 1%-át szakszervezeti tagdíjként átutalni szíveskedjenek a……………………..…………………….ker. bankfiókjában vezetett ……………………………………………………….. számú ………SZ számlára. Egyben kérem, hogy az eddigi más szakszervezet felé levont tagsági díj további utalását megszüntetni szíveskedjenek.

Budapest, 200 hó……….nap

megbízó

Tanú I. Tanú II.